Werkwijze

Vanuit de integratieve benadering sta jij als mens centraal. Dat betekent dat de gekozen methodieken worden afgestemd op wat bij jou past. Dat kunnen bijvoorbeeld explorerende en inzichtgevende gesprekken zijn, visualisaties en imaginaties, (ontspannings-)oefeningen en/of huiswerkopdrachten.
Klik hier voor mijn werkwijze.

 

 

social1.jpgsocial2.jpgbtn_fb_out.jpgbtn_in_out.jpgbtn_ct_out.jpgsocial3.jpg

Praktische info

Aanmelden:
 • Aanmelden kan zonder verwijzing van de huisarts.
 • Afspraken die binnen 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden altijd in rekening gebracht.

Intakeformulier

 • Voorafgaand aan de intake wil ik je vragen het intakeformulier vast in te vullen en mee te nemen.

Tarieven

Indien je behoefte hebt aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan bestaat die mogelijkheid er (kosteloos, 30 minuten)

Integratieve therapie en coaching € 95 per consult (vrijgesteld van BTW)
Zakelijk coachen op aanvraag
Relatietherapie € 142,50 per consult (excl. BTW - 90 minuten)
Wandelcoaching  € 100 per wandelconsult  (excl. BTW - 75 minuten)
   
U ontvangt na de sessie een factuur via de mail.     

 

 

Vergoedingen

 • Zorgverzekeraars; ik werk volgens de normen van de Vereniging voor Integraal Therapeuten, de VIT. Dat is de beroepsvereniging die de kwaliteit bewaakt en afspraken maakt met zorgverzekeraars. Je kunt een deel van de kosten die je maakt vergoed krijgen uit de alternatieve geneeswijzen die vallen in het aanvullende pakket. Of en hoeveel je vergoed krijgt, is afhankelijk van je verzekeraar en de mate waarin je aanvullend verzekerd bent. Op de website van de VIT en op die van je eigen verzekeraar kun je de nodige informatie hieromtrent vinden.

 • Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.
 • Werkgevers; werkgevers willen nog weleens bereid zijn om coaching te vergoeden in het kader van de professionele ontwikkeling van hun medewerkers. Check bij je werkgever wat de mogelijkheden zijn.
 • Outplacementbudget; heb jij te maken met ontslag of hangt je dit boven het hoofd? Bespreek dan met jouw werkgever de mogelijkheden van vergoeding in het kader van een outplacementtraject.
 • Uitkerende instanties; uitkerende instanties zoals het UWV en de Gemeentelijke Sociale Dienst zetten coaching nog wel eens in als onderdeel van een reïntegratietraject. Informeer naar de mogelijkheden bij je contactpersoon.

Privacy - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

In het privacy-document staat vermeld hoe ik omga met uw privacy. Het privacy-document is tevens bijgevoegd bij het intakeformulier wat u ingevuld dient mee te nemen bij uw eerste afspraak.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen, ben ik lid van de RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Als lid van de RBCZ mag ik de beschermde titel Registertherapeut BCZ® voeren en val ik onder hun Tuchtrecht.

 
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

Ik ben aangesloten bij SCAG, hét gespecialiseerde centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire gezondheidszorg. Ik voldoe hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draag bij aan de kwaliteit van zorg.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wkkgz. U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.

 
Registratienummers:
 • VIT-registratienummer: 387.11.A
 • Licentienummer RBCZ: 103206R
 • AGB Code Zorgverlener: 90047724
 • AGB Code Praktijk: 90056301
 • KvK: 54583055

Overige links:

Relatietherapeuten.net

Therapiepsycholoog.com

 

 

 

Saskia van Wessel | Life@Balance, praktijk voor psychotherapie en coaching, Bunnik, Utrecht  © Fly Webservices | Inloggen beheerder